Flagermus i Danmark

Er du interessert i å bli medlem?, eller
give oss tips om flagermus på vår
TIPS
TELEFON (+ 47) 40 22 88 17,
ønsker mer information om disse merklige skapningene
eller trenger hjelp til problemer med flagermus i huset ditt,
må du gerne ta kontakt
med oss.

Er du allerede medlem? Da kan du logge dig inn på medlemmernes egen hjemmeside. Mangler du passord, må dette bestilles ved å sende e-post til niff@flaggermus.no.

Noen af våre egne regionale organisationer har egne webbsider. I Danmark er dette Jysk flagermusgruppe.

  Sidste oppdaterede dokument:
Hovedsiden og menysiden oppdateres hver gang! Listen nedenfor inkluderer kun de sidste tre måneder og/eller sidste 10 oppdateringer.

16. juli 2017 (layout, hovedside)
15. maj 2016 (ture)
1. april 2014 (ture, navn, links)


Beskeder

Nyhetsbrevet Leðrblaka Express nr. 23 publicerades fredag 24 marts 2017. Medlemmar som fortfarande inte har fått det, vänligen meddela oss så att vi kan skicka dig ett exemplar.

Svenska flaggermusartene har fått nya namn. For mer information se om offisielle flaggermusnavn.


 


Nyhedsklip 

 


Publicerad 16. juli 2017

10th European Bat Detector Workshop
I forbindelse med den europeiske flaggermuskonferansen (European Bat Research Symposium) som arrangeres hvert tredje år, har det også blitt arrangert et treningskurs for bruk av ultralydsdetektorer. Denne tradisjonen startet i 1991, og ble denne gang nesten tilsidesatt. Arrangøren som står for den europeiske konferansen hadde nemlig allerede i 2014 forpliktet seg til å arrangere workshopen. Men de kansellerte arrangementet uten å gi beskjed videre. Det var derfor tilfeldig at NIFF fikki vite dette og kunne ta affære.
      Ved den 5te Internasjonale Berlin Bat meeting i slutten av februar i år besluttet derfor Leif Gjerde fra NIFF og Didier Mauuary fra Bluebat å gjøre et forsøk.
      Treningskurset blir nå arrangert i landsbyen Bidarray i Baskerland. Stedet ligger ved foten av de franske Pyrineene, der de fleste europeiske flaggermusartene forekommer. Foreløpig er nesten 30 deltagere fra nær 15 land påmeldt. Og det er fortsatt ledige plasser for de som er interessert.
      Mer informasjon finnes på en egen web-side for de europeiske treningskursene, www.ebdw.eu.


 


 Publicerad 30. mai 2015

Arktiske  flaggermus:  kirker i Finnmark kartlagt
I januar ble kirkene i Øst-Finnmark kartlagt. Det er kirkeloft og tårnene som ble undersøkt for spor, og prøver er sendt for DNA testing. Prosjektet fikk mye mediaomtale, og prosjektet er en del av NIFFs fokus på flaggermus i arkiske områder. Nordre Øyeren Biologiske Stasjon (NØBI) og Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) arbeider med et nasjonalt prosjekt for å kartlegge flaggermusenes bruk av kirker i Norge. Dette arbeidet ble påbegynt i 1995.
Ønsker tips:
Tips på observasjoner av flaggermus ønskes fra publikum. Dette gjelder både dyr som er sett ute mens de flyr, og dyr som dukker opp ved/i bygninger.

Prosjektets formål er å:

  • kartlegge omfanget av flaggermusenes bruk av kirker.
  • undersøke flaggermusenes kriterier for valg av forskjellig type kirker.
  • gi informasjon om flaggermusenes bruk av kirker.
  • lokalisere kolonier som er egnet for videre studier over flere år.

Prosjektet ble selvfinansier med noe støtte fra Fylkesmannen i Finnmark sin miljøvernavdeling. Mer informasjon om kirkeprosjektet kan fås på hjemmesiden www.flaggermus.no/kirker


 

 Brunlangøre er ennå ikke funnet i Finnmark. Foto: Leif Gjerde.

 


Publicerad 1. januar 2015

Skandinaviske flaggermus med nye navn
Siden 1997 har NIFF arbejdet med å navngi alle flagermus både i Skandinavia, Europa og rundt om i resten av verden. Det finnes rundt 1000 arter, men målet har ikke været å gi alle navn. Derimod har ønsket været å navngi alle familier, større slekter og de artene som har været omtalt i skandinavisk litteratur. I tillegg er også alle de europeiske og nord-amerikanske arterne omfattet af projektet. Nå har de skandinaviske artene fået navn, og de andre grupperne vil gradvis følge.

Strenge kriterier
Det er strenge kriterier for å navngi artene. Informasjon om navnebruk i skandinavia er samlet inn, og inngående informasjon om de enkelte artene er undersøkt. Nye arter får navn etter spesielle instrukser. Særlig uvant i begynnelsen vil være at artene ikke automatisk slutter på "flaggermus". F.eks. heter skjeggflaggermus nå skjeggmusøre. Store navnegrupper er bl.a. flygehund, bladneser, bladhaker, aftenseiler, vampyrer, langhaler og hesteskoneser.

Skandinaviske navn
Arbeidet er gjort i samråd med Norsk Språkråd og gjelder for Norge, Sverige og Danmark. Tiden vil vise hvor godt mottatt de nye navnene bliver, det er nemlig ingen myndighed som lengre skal godkjenne navn på dyrearter, det er fagmiljøet kombinert med folkets dom (sædvane) som afgør hvilke navn som vil overleve over tid.
      Det vil ta tid før all litteratur vil bruke de nye navnene, og vi vil gradvis endre navnene på våre hjemmesider.


 
 


Publiseret 25. februar 2013

Baagøe har valgt at gå på pension
Pattedyrkurator gennem næsten 40 år, Hans J. Baagøe, har valgt at gå på pension med udgangen af marts måned. Dette oplyser Peter Rask Møller ved Sektionen for Vertebratzoologi på Zoologisk Museum i Købehavn.
     
Baagøe er oprindelig fra København, og under sine unge år facinerede han seg for skimmelflagermusen blant byens gader. Hans daglige arbejde har været tilknyttet pattedyrafdelingen ved museet i København, men mye af hans interesse har været fokuseret på flagermus.
     
Hovedforskningsområdet var flagermusenes biodiversitet indenfor rammerne af projektet "Analyse og sammenligning af insektædende flagermusfaunaer hvad angår diversitet i vingemorfologi, sonar, flugtstilarter, og habitatvalg inklusive faunistiske studier og detailstudier af enkelte arter".
      Baagøe har arbejdet med at samle observationer fra hele Danmark gennem sine mange ture, samtidig som han har systematisk samlet inn døde dyr sendt til museet i København.


   Publiseret 26. juni 2012

Bøgmusøre fundet på Bornholm
En enkelt hann blev fundet udtømt i en vask i Rø på Bornholm den 18. september 1987 (Baagøe & Trolle 1988). Desuden nævner Baagøe om et nyere fund med detektor tæt på skovridergården Rømersdal i Ekkodalen sensommeren 1988.
     
Med bakgrund i fundene fra 1988, har Hans J. Baagøe fra Zoologisk museum i København ønskede å kortlegge flagermusfaunaen ved Ekkodalen for at finde en mulig bestand afgmusøre. I 2011 gjorde han og nogle kolleger et vellykket forsøg i skoven Almindingen.
      Fund af både hanner og hunner, og dokumentation på reproduktion, viser at arten stadig findes på Bornholm som bestand. Arten en af de mest stationære i Europa, og populationen er formentlig en relikt fra et tidligere varmere klima. En må anta at bestanden er meget lille, og derfor er meget sårbar. Det blir spændende å følge med på Baagøe sitt videre arbejde på Bornholm de kommende år.


 
 web counter
web counter
besøkende siden 2. juni 2011